MSR Audyt

- badanie sprawozdań finansowych;
- usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych;
- doradztwo z zakresu rachunkowości i podatków;